Harta Site        Prima Pagina        Contul Meu

Baroul Dambovita

Bine ati venit
, la site-ul oficial al Baroului Dambovita, unde puteti gasi cele mai noi si variate informatii despre activitatea baroului, cat si informatii despre organizare si componenta acestuia.

Acest site se vrea a fi un pas inainte, o mana intinsa cetateanului pentru a-l ajuta si indruma in vederea obtinerii asistentei juridice celei mai bune si performante.

Noi, Baroul Dambovita, prin construirea acestui site, dorim inca o data, si prin aceasta cale, sa aratam deschiderea noastra pentru a oferii cele mai importante informatii atat cetatenilor cat si colegilor nostri avocati, cu scopul declarat de a ajuta procesul juridic in general si serviciul de promovare a imaginii Baroului Dambovita in particular, in scopul perfectionarii permanente a calitatilor asistentei asigurate.


ANUNȚ

 

Consiliul Baroului Dâmboviţa  reconvoacă în data de 30.03.2019  orele 9:30

 

ADUNARE GENERALĂ

cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Descarcărea de gestiune pe anul 2018 a Baroului Dâmboviţa si a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Dâmboviţa;

2. Proiectul de buget pe anul 2019 a Baroului Dâmboviţa (FARA DE CARE NU PUTEM OPERA BANCAR SI PLATI OFICIILE) si a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Dâmboviţa;

3. Desemnarea delegaţilor la Congresul Avocaţilor din luna iunie 2019;

4. Propunerea de modificare a textului de la art.14 li.a) din Legea 51/1995 in conformitate cu decizia C.C.R.

5. Alegerea in urma balotajului, a ultimului consilier din Consiliul Baroului Dambovita.

Adunarea Generală va avea loc în Targoviste, Casa Tineretului, micro 6, str. Tineretului nr.1, in spatele complexului “Select”, intrarea pe aripa din dreapta (Clubul Studentilor).

Prezenţa este obligatorie!


Publicam Hotărârea Consiliului UNBR nr. 400 din 08 decembrie 2018 privind organizarea la 03 martie 2019 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.


ANUNT

 

 Consiliul Baroului Dambovita in sedinta de consiliu din data de 15.11.2018 a hotarat ca

 

Indepand cu data de 01.01.2019 se va mari cota de contributie a avocatilor platita la Baroul Dambovita astfel :

-        pentru avocatii definitivi  de la 60 lei/luna la 80 lei/luna

-        pentru avocatii stagiari de la 40 lei/luna la 60 lei/ luna .

 

Incepand cu data de 01.07.2019 se va mari cota de contributie a avocatilor platita la Baroul Dambovita astfel:

-        pentru avocatii definitivi de la 80 lei/luna la 97 lei/luna

-        pentru avocatii stagiari de la 60 lei/luna la 77 lei/ luna.


ANUNȚ !

      Vă comunicăm că în ședința Consiliului Baroului Dâmbovița din data de 23.05.2019, s-a dispus suspendarea din exercitarea profesiei de avocat a celor care nu și-au achitat debitele restante către barou si C.A.A. până la data de 31.12.2018.

Însa, această măsură își va produce efecte după data de 10.06.2019, în cazul în care nu sunt achitate obligațiile statutare așa cum s-a precizat mai sus.


Publicam lista cadidaturilor depuse pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Dambovita

dupa cum urmaza: 

 

 CANDIDATURI DECAN
  
1BOBOACA CORNEL
2CIOACA NICOLAE GABRIEL
3GOGEANU SORIN
4PANA NICOLAE

 

 

 

 CANDIDATURI CONSILIU
  
1BOBOACA CORNEL
2BUCUR VALERICA
3CIOACA NICOLAE
4COMAN ANGELICA
5DESPA AUREL
6DIACONESCU GABRIELA
7DINCA GEORGETA
8ENACHE NICOLAE
9ENE NICOLAE VALENTIN
10GOGEANU SORIN
11IACOB CONSTANTIN CIPRIAN
12IOSIFESCU IUSTIN SILVIU
13LAZAR CARMEN
14LEHADUSU GABRIEL
15LIFU CONSTANTIN
16MOCANU LIVIA
17MOLDOVEANU ERNEST-ANDREI
18PANA NICOLAE
19PULBERE ANDA
20ROTARU ADRIAN
21ROTARU CARMEN
22SITARU MARIAN
23STEFAN MIHAIL
24STROIE DRAGOS
25VILVOI IZABELA MONICA

 

 CANDIDATURI COMISIA DE DISCIPLINA
  
1LAZAR CARMEN
2PACURETU GEORGETA
3STROIE  DRAGOS
4STROIE CATALIN
5VILVOI IZABELA MONICA
6VLAD IONUT RAZVAN

 

 CANDIDATURI COMISIA CENZORI
  
1LEASU ADINA
2MARDALE CONSTANTIN
3OPREA SIMONA
4ZEPESI CAROLINA
 

Afisat azi, 24.09.2018, orele 12:15


ANUNŢ
În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat
din data de 31 august 2018:

A. Instrucțiuni și reguli

– Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 31.08.2018;
– Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 07.45 cu actul de identitate;
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverință provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;
– Candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice;
– Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

B. Instrucțiunile și regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 367 din 22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R.


Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018, care se va desfășura în ziua de 31 august 2018

 
 

• Repartizarea pe imobile și săli a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR

• Repartizarea pe imobile și săli a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV


                       

REGULAMENT

PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ALEGERILOR IN  BAROUL DAMBOVITA

 

Art.1 - Conform hotărârii Adunarii Generale a Baroului Dâmbovița din aprilie 2018, Adunarea Generală de alegeri va avea loc la data de 6.10.2018, ORELE 9,30, la Casa Studenților din Micro VI, Municipiul Târgoviște. Se vor alege organele de conducere ale Baroului pentru urmatorul mandat dar si organismele ce functioneaza in cadrul acestuia si anume: Decan, Consiliul de conducere al Baroului, Comisia de disciplina a Baroului, Comisia de cenzori si Candidatul pentru Comisia Centrală de Disciplină.

Art.2 - Organele, organismele si persoanele desemnate in art.1 sunt alese prin vot secret de catre Adunarea Generală a Baroului Dâmbovița.

Pentru ca alegerile sa fie valide, trebuie sa fie prezenti jumatate plus unu din avocații in exercitiu,membri ai Baroului Dâmbovița.

Art.3 - Poate candida orice avocat, membru al Baroului Dâmbovița cu vechime continua in profesie de 8 ani, pentru Consiliul Baroului, 10 ani pentru functia de Decan al Baroului, 8 ani pentru Comisia de cenzori, 10 ani pentru Comisia de disciplina si 15 ani pentru Comisia Centrala de disciplina .

Art.4  - Raportat la numarul de avocați, membri ai Baroului Dâmbovița, Consiliul Baroului este compus dintr-un numar de 11 membri - 10 consilieri plus Decanul, Comisia de Disciplina din 5 membri, Comisia de cenzori din 3 membri, iar pentru Comisia Centrală de Disciplină un singur candidat.

Art.5.1 - Decanul se votează prin vot uninominal prin scrutin separat, primul ca ordine cronologica de desfasurare a ședinței.

Art. 5.2 - Consiliul Baroului ca si celelalte organisme se aleg prin vot de lista.  Votul se da pe lista prin incercuirea numarului de ordine al candidatului respectiv. Candidatii vor fi trecuti pe lista in ordine alfabetica. Candidaturile sunt validate in ordinea descrescatoare a numarului de voturi. In caz de balotaj - numar egal de voturi, pentru ultimul dintre candidatii ce ar putea sa intre in componenta organului sau organismului in cauza, se organizeaza scrutin de vot separat in aceeasi sedinta a Adunarii Generale.

Art.5.3 - Candidatii vor fi trecuti pe lista cu nume si prenume in ordinea alfabetica.

Buletinul de vot pe care nu este incercuit niciun nume va fi  considerat nul, iar cel pe care sunt incercuite mai multe nume decat numarul de membri necesar alcatuirii organului sau organismului respectiv, conform normei mentionate la art. 4, va fi anulat. Este socotit valid buletinul de vot care contine un numar mai mic sau egal de candidati votati raportat  la aceeasi norma mentionata la art.4.

Este socotit valid buletinul de vot care contine un numar mai mic sau egal de candidati votați  raportat la aceeasi norma mentionata la art 4.

Art.5.4 - Candidații care nu obțin numarul necesar de voturi pentru a fi declarați consilieri si deci nu se claseaza in primele 10 locuri, sunt declarati de drept supleanți. Supleanții intra in componenta organismelor de conducere si a organelor de conducere din cadrul baroului, in caz de vacantare a unui post in timpul mandatului, in ordinea descrescătoare a numarului de voturi obținut.

In cazul decanului insa, se vor organiza noi alegeri, dacă aceasta functie devine vacanta in timpul mandatului sau.

Art.5.5 - Daca nici unul dintre candidații la functia de  decan nu va obtine 50%+1 din voturi din primul scrutin se va organiza un al-II-lea tur de scrutin cu primii doi candidați clasați in ordinea numărului de voturi.

Art.6 - Adunarea Generala va fi prezidată de cel mai in varsta membru prezent impreuna cu cinci membri alesi prin vot deschis de membrii prezenți  din care unul va fi ales secretarul Adunarii Generale si va redacta procesul verbal in care va face toate consemnarile prevazute de art.69  (1) din Statutul profesiei. Procesul verbal va purta semnăturile membrilor prezidiului, va fi inregistrat si depus la barou, putand fi consultat de membrii baroului si de U.N.B.R.

In mod similar buletinele de vot vor fi inchise in plicuri sigilate, semnate si stampilate.

 

Prezentul Regulament s-a validat in ședința Consiliului Baroului Dâmbovița din data de 23.07.2018 si a fost afisat la sediul Baroului Dambovita si pe site-ul www.barouldambovita.ro, azi 23.07.2018, orele 15:00.      

Regulamentul va ramane definitiv in termen de 15 zile de la data afișării sale, adica pana la data de 07.08.2018 orele 15:00, MOMENT DE LA CARE POT FI DEPUSE SI CANDIDATURILE.

CANDIDATURILE PENTRU FUNCTIILE ELECTIVE, ASA CUM AU FOST PRECIZATE IN PREZENTUL REGULAMENT, VOR FI DEPUSE PERSONAL LA SECRETARIATUL BAROULUI PANA LUNI 24.09.2018 ORELE 12  .

La aceasta data candidaturile vor fi afisate la sediul baroului si pot fi contestate in termen de 2 zile (48 ore), adica pana pe data de 26.09.2018 orele 12, contestatii ce vor fi soluționate in sedinta de consiliu din data de 26.09.2018 ora 14:00.

Separat de prezentul regulament se vor pune afișe cu data desfasurarii Adunarii Generale la sediul Baroului Dâmbovița si birourile teritoriale si se va publica si intr-un cotidian local cu cel putin 60 de zile inainte de desfasurarea alegerilor.

 


ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018.

 

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018

Data desfășurării examenului este 31.08.2018 pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 09 iulie 2018 (ora 8.00) – 03 august 2018 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 03 august 2018 – 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”.ANUNȚ privind punerea în funcțiune a Registrului național al actelor atestate de avocat prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

Începând cu 29 mai 2018, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 325/17 februarie 2018, a fost pus în funcțiune Registrul național al actelor atestate de avocat prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Accesul avocaților la programul informatic ”Registrul național al actelor atestate de avocat” se face prin intermediul meniului ”CONTULUI AVOCATULUI” aflat pe site-ul www.unbr.ro

După accesarea contului, avocatul va fi redirecționat către pagina de autentificare din aplicația informatică ”Tabloul național al avocaților” unde se va autentifica cu adresa de email din Tablou și parola pe care au stabilit-o anterior, în cadrul procedurii de accesare a contului.

Avocații care nu și-au accesat niciodată contul din aplicația informatică ”Tabloul național al avocaților” pot obține parola accesând butonul ”Avocați-recuperare cont/parolă”

Pentru a avea acces la aplicatie este nevoie sa comunicati la secretariatul Baroului Dambovita adresa de e-mail a dvs. pentru a fi generata parola de acces, care va fi comunicata.

Va multumim!


@ Baroul Dambovita - Toate drepturile rezervate